Covid-19

Revito ApS

Gammel Kongevej 160, 1. sal

1850 Frederiksberg C.

Telefon: 6060 1317

mail@revito.dk

Følg os:

Kompensationmuligheder som følge af Covid-19:


Lønkompensation


Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.


Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.


Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.


Virksomhederne kan ikke få dækket de samme udgifter flere gange fra de forskellige støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19.


  • Lønkompensation for fastansatte udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
  • For timelønnede udgør kompensationen 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.


Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.


Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og / eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.


Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomhedens kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.


Ordningen gælder ikke løsarbejdere.

 

Kompensation for virksomheders faste udgifter


Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter.


Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. 


  • Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget.
  • Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til den 9. juni 2020.
  • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først-til-mølle-princippet.
  • Ansøgninger modtages ikke før ordningen åbnes.


Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætning:


  • Nedgang 40 – 60 %: Kompensation 25 %
  • Nedgang 60 – 80 %.: Kompensation 50 %
  • Nedgang 80 – 100 %: Kompensation 80 %


Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes.

Virksomheder der er lukket efter påbud ved bekendtgørelse, vil blive kompenseret med 100% af de faste udgifter i påbuds-perioden.


 

Kompensation for virksomheders tab af omsætning


Denne del er ikke helt på plads endnu. Følg med her på siden.

Copyright @ All Rights Reserved